K1 Belgesi nedir?

K1 Belgesi nedir?

K yetki belgesi nedir, ne anlama gelir?

08.01.2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yer alan hükümler kapsamında, 5. Madde’de ifade edildiği üzere, kara yolunda yurt içinde motorlu taşıtlar ile ticari olarak eşya taşımacılığı, taşınma eşyası (Ev-büro eşyası) taşımacılığı veya hususi taşımacılık işi yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerde bulunması şart olan belgelerden biridir. Üç çeşidi bulunmaktadır.

K yetki belgesi nedir, ne anlama gelir?
K yetki belgesi nedir, ne anlama gelir?
 • K1 Belgesi Nedir ve Kimler K1 Belgesi Almalıdır?

Ticari bir amaçla eşya taşımacılığı yapmak isteyenlerin alması gereken belge türüdür. Bu belgeye sahip olma şartları, gerçek ve tüzel kişiler için farklılık göstermektedir. (ilgili kanunun 6. maddesi)

Gerçek kişiler için en az 1 adet taşıt ve 25 ton asgari taşıma kapasitesi,

Tüzel kişiler için, en az 2 adet taşıt ve 50 ton asgari taşıma kapasitesine sahip olunması şarttır.

 • K Belgesi hangi araçlar için zorunludur?

Ruhsatta araç cinsi kamyonet olarak belirtilmiş ise doblo, kangoo vb camlı yada camsız koltuklu yada koltuksuz panelvan olan araçlar.

Ruhsatta yazılı olan kullanım amacı kısmına bakılmaksızın (Yük nakli ticari, yolcu nakli ticari, yolcu nakli hususi, yük nakli hususi gibi ) aracınızın cinsi eğer kamyonet ise;

Şirketiniz (Anonim Şirket yada Limited Şirket) adına kayıtlı yada şahıs firması sahibi adına kayıtlı araçlar için de K Belgesi almak şarttır.

 • K1 Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuran kişi;

Firma yetkilisi ise, firma yetkilisi olduğuna dair belge (İmza sirküsü veya ticaret sicil gazetesi) ile

Firmanın bir çalışanı ise, görevlendirme yazısıyla birlikte sigorta hizmet listesi ile

Velaletname vasıtasıyla işlem yaptıracak olan kişiler, vekaletnamenin aslı ve fotokopisi ile

müracaat edebilirler.

K1 Belgesi için mesleki yeterlilik şartı var mı?

K1 Belgesi için aranan şartlar nelerdir?

 • K1 Belgesi fiyatı nedir?

73. Maddenin Ek-1 listesine göre, K1 belgesi için ödenmesi gereken ücret 10.000 (on bin) Türk Lirasıdır.

 • K1 Belgesi nereden alınır?

Bu belge için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve E-devlet üzerinden yapılmaktadır.

K1 Belgesi için istenilen belgeler nelerdir?

 1. Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)
 3. Taşımayı yapan, gerçek kişi ise, tüm ortakların ve temsil yetkisi olan kişinin adli sicil belgeleri ve kimlik fotokopileri. (Bu kişilerin kimlik numaraları Başvuru Dilekçesi’nde geçiyorsa, bu iki belge istenmez.)
 4. Firmayı temsil ve ilzama etmeye yetkili olan kişi yada kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı örnekleri)
 5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi yada ticaret odası belgesi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası /taşımacı gerçek kişi (belgede taşımacının unvanı, çalışma konusu/iştigali, kayıt tarihi, sermayesi, adresi yazılı olmalı)
 6. Yetki belgesi talep eden kişiye ait olan araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 7. Yetki belgesi talep eden kişinin merkezi adresine ait tapu örneği yada kira kontratı (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 8. Yetki belgesi ücreti ve taşıt belgesine kaydı yapılacak olan taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuzların asıl nüshaları
 9. Gerçek kişiler için, kendileri adına kayıt ve tescili yapılmış en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip olan, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise, kendileri adına kayıt ve tescili yapılmış en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların ise 20 yaşından daha küçük olması.
 10. 10 Bin Türk Lirası (TL) sermaye yada işletme sermayesi.

NOTLAR

1) Yurtiçi olarak yapılan eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi olan kişiler, sadece kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirmek suretiyle kullanabilirler.

Sadece şehiriçi eşya taşımacılığı için alınan K1 yetki belgesine sahip kişiler ise, yüklü ağırlıkları 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonet sınıfı taşıtları ve şehir dışına çıkmayacak olan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirmek suretiyle kullanabilirler.

2) K1 yetki belgesine kaydı yapılacak olan taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şarttır.

 • K1 Belgesinin geçerlilik süresi nedir?

Alınan ve yenilenen tüm belgelerin geçerlilik süreleri 5 (beş) yıldır.

K1 Belgesi olmadan işlem yapmanın cezası nedir?

 • Süresi dolan K1 Belgesi için yenileme nasıl yapılır?

K1 belgesi yenilemesi için, belgenin geçerlilik bitiş tarihinden 90 (doksan) gün önce ilgili Bakanlığa yazılı müracaat edilmelidir. Belge, yenileme ücretinin ödendiği tarih baz alınarak yenilenir. Bu yenileme ücreti, yetki belgesinin süresinin bitiş tarihinden önce ve yenileme ücreti olarak yatırılması zorunludur.

Eğer başvuru, belgenin geçerlilik tarihinden sonra yapılıyorsa, sona erme tarihinden itibaren 540 gün içinde ilgili Bakanlığa yazılı başvuru yoluyla ve yenileme ücreti yatırılma süresi de baz alınarak gerekli yenileme işlemi yapılır. Bu yenileme ücretinin de 540 günlük süre içinde yatırılması şarttır.

 • K1 Belgesi nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

 • K1 Belgesi ve Yıldızlı K1 Belgesi arasındaki fark nedir?

K1 belgesinden farklı olarak; Yıldızlı K1 belgesine sahip olan gerçek yada tüzel kişiler, nakliye işini SADECE şehir içinde yapabilirler. Ayrıca bu belgeye sadece kamyonet türü taşıtlar eklenebilir.

Ayrıca, Yıldızlı K1 ve K1 belge sahipleri mutlaka vergi mükellefi olmalıdır.

 • K1 Belgesi, K2 Belgesi, K3 Belgesi alımlarında nasıl indirimden faydalanabiliriz?

Yalnızca kamyonetlerle taşımacılık işi yapmak amacıyla K1 veya K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin 34. fıkrasının (b) bendinde bulunan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanır.

Yanıt bekleyen diğer sorular:

 1. Firmanın K1 Belgesine sahip olup olmadığını nasıl anlarım?
 2. K2 Belgesi ve K3 Belgesine sahip olmak için, K1 Belgesine sahip olmak zorunlu mudur?
 3. K1 Yetki Belgesi almak isteyen ŞİRKETLER hangi yolu izlemelidir?
 4. K1 Yetki Belgesi almak isteyen ŞAHISLAR hangi yolu izlemelidir?

Daha fazla kaynak ve detaylı yönetmelik için aşağıdaki linkleri takip edebilirsiniz!

kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/yonetmelik-kty-y/20180108_111126_2769_1_64.pdf
hatso.org.tr/KYetkiBelgeleri%C4%B0%C3%A7inM%C3%BCracaatta%C4%B0stenenBelge/tabid/17000/Default.aspx
kto.org.tr/k1-ve-k1-turu-yetki-belgesi-icin-istenen-belgeler-476s.htm
edevlet.net/k1-k2-k3-yetki-belgesi/
tugem.com.tr/blog/k2-yetki-belgesi-ve-yildizli-k2-yetki-belgesi-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler-hususlar/

1 Comment


 1. deathicious

  K1 Belgesi ile ilgili gerçekten tüm bilgilere erişebildim, teşekkürler!

  Reply

leave your comment


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir