K2 Belgesi nedir?

K2 Belgesi nedir?

K yetki belgesi nedir, ne anlama gelir?

08.01.2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yer alan hükümler kapsamında, 5. Madde’de ifade edildiği üzere, karayolunda yurt içinde motorlu taşıtlar ile ticari olarak eşya taşımacılığı, taşınma eşyası (Ev-büro eşyası) taşımacılığı veya hususi taşımacılık işi yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerde bulunması şart olan belgelerden biridir. Üç çeşidi bulunmaktadır.

K2 Belgesi Nedir ve Kimler K2 Belgesi Almalıdır?

Hususi amaçla taşımacılık yapmak isteyenlerin alması gereken belge türüdür. Bu belgeye sahip olmak için başvuru yapan kişilerin en az, 1 birim taşıta sahip olmaları şarttır.

K2 Belgesi Nedir ve Kimler K2 Belgesi Almalıdır?
K2 Belgesi Nedir ve Kimler K2 Belgesi Almalıdır?
 • K Belgesi hangi araçlar için zorunludur?

Ruhsatta araç cinsi kamyonet olarak belirtilmiş ise doblo, kangoo vb camlı yada camsız koltuklu yada koltuksuz panelvan olan araçlar.

Ruhsatta yazılı olan kullanım amacı kısmına bakılmaksızın (Yük nakli ticari, yolcu nakli ticari, yolcu nakli hususi, yük nakli hususi gibi ) aracınızın cinsi eğer kamyonet ise;

Şirketiniz (Anonim Şirket yada Limited Şirket) adına kayıtlı yada şahıs firması sahibi adına kayıtlı araçlar için de K Belgesi almak şarttır.

 • K2 Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuran kişi;

 • Firma yetkilisi ise, firma yetkilisi olduğuna dair belge (İmza sirküsü veya ticaret sicil gazetesi) ile
 • Firmanın bir çalışanı ise, görevlendirme yazısıyla birlikte sigorta hizmet listesi ile
 • Vekaletname vasıtasıyla işlem yaptıracak olan kişiler, vekaletnamenin aslı ve fotokopisi ile müracaat edebilirler.
 • K2 Belgesi fiyatı nedir?

73. Maddenin Ek-1 listesine göre, K2 belgesi için ödenmesi gereken ücret 10.000 (on bin) Türk Lirasıdır.

K2 Belgesi için istenilen belgeler nelerdir?

 1. Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)
 3. Taşımayı yapan, gerçek kişi ise, tüm ortakların ve temsil yetkisi olan kişinin adli sicil belgeleri ve kimlik fotokopileri. (Bu kişilerin kimlik numaraları Başvuru Dilekçesi’nde geçiyorsa, bu iki belge istenmez.)
 4. Firmayı temsil ve ilzama etmeye yetkili olan kişi yada kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı örnekleri)
 5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi yada ticaret odası belgesi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası /taşımacı gerçek kişi (belgede taşımacının unvanı, çalışma konusu/iştigali, kayıt tarihi, sermayesi, adresi yazılı olmalı)
 6. Ücret indiriminden faydalanabilmek için (K2*)için:
  Yüklü olarak ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3.500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt.
 7. Belge almak isteyenlerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olan en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta yada taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 8. Araçların muayenesinin yapılmış olması şarttır.

NOTLAR

1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olan özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirmek suretiyle kullanabilirler.

2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için şart dahilinde değildir.

 • K2 Belgesinin geçerlilik süresi nedir?

Alınan ve yenilenen tüm belgelerin geçerlilik süreleri 5 (beş) yıldır.

 • Süresi dolan K2 Belgesi için yenileme nasıl yapılır?

K2 belgesi yenilemesi için, belgenin geçerlilik bitiş tarihinden 90 (doksan) gün önce ilgili Bakanlığa yazılı müracaat edilmelidir. Belge, yenileme ücretinin ödendiği tarih baz alınarak yenilenir. Bu yenileme ücreti, yetki belgesinin süresinin bitiş tarihinden önce ve yenileme ücreti olarak yatırılması zorunludur.

Eğer başvuru, belgenin geçerlilik tarihinden sonra yapılıyorsa, sona erme tarihinden itibaren 540 gün içinde ilgili Bakanlığa yazılı başvuru yoluyla ve yenileme ücreti yatırılma süresi de baz alınarak gerekli yenileme işlemi yapılır. Bu yenileme ücretinin de 540 günlük süre içinde yatırılması şarttır.

 • K2 Belgesi nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

 • K2 Belgesi ve Yıldızlı K2 Belgesi arasındaki fark nedir?

Yıldızlı K2 belgesi kısaca; 3,5 tonu geçmeyen kamyonetler için verilir. Belge sahibi kişi kendi iştigali ile ilgili, yük taşımacılığı yapabiliyor. Ancak, kesinlikle ticari amaçla nakliye yapılamaz. Kendi işini yaparak yük taşıyan ve 3,5 tonu geçmeyen ve kamyoneti olan herkesin bu belgeye sahip olması şarttır.

Ayrıca, yıldızlı K2 belgesi için, vergi mükellefi olmak gerekmiyor.

Yıldızlı K2 belgesi olanlar, araçlarını kullanmaları için mutlaka SRC-4 belgesine de sahip olmaları gerekiyor. SRC-4 belgesi bulunmayan ve 3,5 ton altındaki kamyonet türü taşıt kullananlara ceza kesilir.

 • K2 Belgesi alımlarında nasıl indirimden faydalanabiliriz?

Yalnızca kamyonetlerle taşımacılık işi yapmak amacıyla K1 veya K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin 34. fıkrasının (b) bendinde bulunan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanır.

Cevap bekleyen sorular:

K2 Belgesi için mesleki yeterlilik şartı var mı?

K2 Belgesi için aranan şartlar nelerdir?

K2 Belgesi nereden alınır?

Firmanın K2 Belgesine sahip olup olmadığını nasıl anlarım?

K1 Belgesi ve K3 Belgesine sahip olmak için, K2 Belgesine sahip olmak zorunlu mudur?

K2 Yetki Belgesi almak isteyen ŞİRKETLER hangi yolu izlemelidir?

K2 Yetki Belgesi almak isteyen ŞAHISLAR hangi yolu izlemelidir?

K2 Belgesi olmadan işlem yapmanın cezası nedir?

Detaylı bilgi ve araştırma için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz!

kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/yonetmelik-kty-y/20180108_111126_2769_1_64.pdf
hatso.org.tr/KYetkiBelgeleri%C4%B0%C3%A7inM%C3%BCracaatta%C4%B0stenenBelge/tabid/17000/Default.aspx
kto.org.tr/k1-ve-k1-turu-yetki-belgesi-icin-istenen-belgeler-476s.htm
edevlet.net/k1-k2-k3-yetki-belgesi/
tugem.com.tr/blog/k2-yetki-belgesi-ve-yildizli-k2-yetki-belgesi-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler-hususlar/

leave your comment


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir