Psikoteknik Belgesi Nedir?

  • Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik açıdan sürücülük mesleğini icra etmeye uygun olup olmadığını gösterir.

  • Kimler Psikoteknik Belgesi Almalıdır?

Eşya ve yolcu taşıma amaçlı kullanılan araçları kullanması gereken kişilerin bu belgeyi alması şarttır.

Psikoteknik Belgesi hangi araçlar için zorunludur?

2 adet vesikalık fotoğraf (Her bir vesikalık fotoğrafın arkasına Ad, Soyad ve TC kimlik numarası yazılmalı)

Ehliyet fotokopisi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Evet vardır.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Taşıtın niteliğine uygun sınıfta sürücü belgesi sahibi olmak

63 yaşından gün almamış durumda olmak

Büyük otobüs kullanacak olan kişilerin 26 yaşından gün almış olmaları

Şoförlük yapabilmek için psikoteknik ve bedenen sağlıklı olduklarına dair sağlık raporunu yetkili bir sağlık kuruluşundan almak

İnsan ve gümrük kaçakçılığı, silah, uyuşturucu ile terör suçlarından dolayı hapis ceza almamış olmaları şarttır.

Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için, bununla ilgili mevzuatta yazılı olan eğitimi almış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Psikoteknik Değerlendirme Merkezi İle İlgili Mevzuat’ına göre;

Psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin yapıldığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ilde bulunan uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü de alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla belirlenebilir. Bu ücret 2018 yılında 137,364 TL idi. (Bu konuda farklı ücret rakamları da bulunuyor iyi araştırmak lazım)

Yetkili kurumlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bunlar;

Özel sağlık kurum ve kuruluşları,
Kamu sağlık kurum ve kuruluşları içinde ya da ayrı açılacak psikoteknik değerlendirme merkezleridir.

Psikoteknik Belgesi için istenilen belgeler nelerdir?

Her 5 (beş) yılda bir yenilenmesi gerekmektedir

Yönetmeliğin 43. Maddesinin 17.fıkrasında belirilen talimata göre 5 ihtar ( 340 TL para cezası) verilmektedir. İhtarların toplam  sayısı 50 adede ulaştığında ve bu ihtarlar kaldırılmadığında ise firmanın psikoteknik yetki belgesi iptal edilir. Ayırca, yine aynı yönetmeliğin 26 (d) Maddesi gereği, Yetki belgesi sahibine de 679 TL idari para cezası verilir.

Daha önce Psikoteknik belgesi almış olup, belge süresi dolmuş olan kişiler gerekli testlere tekrar girerek ilk defa belge alıyormuş gibi değerlendirmeye alınır.

Bu belgeyi daha önce almış olmak, muaf olacağınız anlamına gelmez. Ayrıca, başka bir kişi de sizin adınıza belge alamaz yada teste giremez.

  • Psikoteknik Belgesi nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Firmanın Psikoteknik Belgesine sahip olup olmadığını nasıl anlarım?

K1 Belgesi ve K2 Belgesine sahip olmak için, Psikoteknik Belgesine sahip olmak zorunlu mudur?

Psikoteknik Belgesi almak isteyen ŞİRKETLER hangi yolu izlemelidir?

Psikoteknik Belgesi almak isteyen ŞAHISLAR hangi yolu izlemelidir?

Psikoteknik Belgesi ve Yıldızlı Psikoteknik Belgesi arasındaki fark nedir?

Psikoteknik Belgesi alımlarında nasıl indirimden faydalanabiliriz?

 

 

leave your comment


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir